Kmetija Jelina - blagovna znamka

BLAGOVNA ZNAMKA KMETIJA JELINA


Ker na kmetiji že leta gradimo na kvaliteti sadja in se zavedamo, kako pomembno je zdravje ljudi in varovanje okolja, smo se vključili v Integrirano pridelavo sadja, grozdja in vina in tako pridobili certifikat, ki ga Inštitut za integrirano pridelavo sadja, grozdja in vina izda vsako leto po kontroli obdelanih površin in pridelanega sadja.

kmetija Jelina Povpraševanje po kvalitetnem sadju je vedno večje, kar kaže na to, da je potrebno slediti kupcem in ga zagotoviti. Na naši kmetiji vse svoje pridelke dnevno sveže oberemo in prodamo doma ali na tržnici v Tolminu in Kranjski Gori.

Kmetija Jelina že z tradicijo poizkuša zagotoviti dobro blagovno znamko, vendar ugotavlja, da je v današnjem času to še pomembnejše kot pred 50 ali več leti in da je potrebno veliko truda, da se blagovna znamka uveljavi na tržišču. Tako je z novimi trženjskimi prijemi ustvarila ime oz. blagovno znamko, in sicer z imenom Kmetija Jelina, sadjarstvo in vinogradništvo, kjer je velik poudarek na tem, da je sadje pridelano v Goriških Brdih.

kmetija Jelina Ustvarili smo svoj zaščitni znak in naredili zaščitni logotip, ki ponazarja vse podatke, ki so potrebni, da kupec izve čim več. Na kmetiji Jelina smo se odločili za preprost, razumljiv in čitljiv logotip, ki da v najkrajšem času kupcu potrebne informacije. Skoraj bi lahko rekli, da je moto kmetije, "manj je več", kar pomeni, da je preprostost najbolj učinkovita poteza razumevanja. Ta preprostost pa velja za celotno kmetijo, saj je tudi okolica kmetije preprosta in lično urejena.

Da bi najbolje zavarovali našo blagovno znamko, je sadje pakirano v embalaži z logotipom Kmetija Jelina. Zelo pomembno je, da kupci vedo, da na naši kmetiji pridelanega sadja ne prodajamo posrednikom, drugim prodajalcem sadja in trgovinam, ampak je dostopno direktno na kmetiji in na omenjenih tržnicah.